Ategyn Geiriaduron Termau

Mae’r ategyn hwn yn eich galluogi chi i osod unrhyw gyfuniad o eiriaduron termau’r Porth Termau o fewn eich gwefannau drwy ychwanegu’r llinell ganlynol o god i’w tudalennau HTML

<script type='text/javascript'>

   //
   //   add the API key you received from Bangor Language Technologies Unit.
   //
   var jTermau_API_Key = <EICH ALLWEDD API / YOUR API KEY>

</script>
<script type='text/javascript'> src='http://api.termau.org/ui/porthtermau/porthtermau.nocache.js'></script>

D.S. rhaid gosod allwedd API eich wefan chi yn lle <EICH ALLWEDD API / YOUR API KEY>. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion ac i dderbyn allwedd API. Bwriad yr allwedd API yw cysylltu eich dewis o eiriaduron gyda URL eich gwefan.

Mae’r ategyn yn caniatáu i chi leoli yn hyblyg elfennau rhyngwyneb eich geiriadur termau o fewn eich gwefan trwy ddefnyddio tagiau <div> penodol.

blwch a botwm chwilio

Ychwanegwch <div> o fewn corff yr HTML er mwyn ychwanegu’r blwch a botwm chwilio:

<div id="jTermau_searchform"></div>

canlyniadau chwilio

Ychwanegwch y <div> canlynol o fewn corff yr HTML i leoli lle dylid cynnwys canlyniadau chwilio:

<div id="jTermau_results"></div>

rhestr prifeiriau

Ychwanegwch y <div> canlynol o fewn corff yr HTML i leoli lle dylid cynnwys rhestr prifeiriau:

<div id="jTermau_headwords"></div>

Y Wyddor

Ychwanegwch y <div> canlynol o fewn corff yr HTML i leoli lle dylid cynnwys y wyddor er mwyn dewis llythyren gyntaf prifeiriau:

<div id="jTermau_alphabet"></div>

Ychwanegwch y <div> canlynol o fewn corff yr HTML i leoli lle dylid cynnwys dewis iaith gyda’r wyddor a ddefnyddir o fewn <div id=”jTermau_alphabet”></div>

<div id="jTermau_languageselection"></div>